Centrum La Vita

centrum
Centrum La Vita
Sprevádzanie detí aj dospelých náročnými životnými situáciami
upratat si
Upratať si život a vzťahy
Terapie, koučing, poradenstvo
Partnerstvo
Partnerstvo, rodičovstvo, intimita
Práca s rodinou, párom, dospelým aj detským klientom
previous arrow
next arrow

Hlavným pilierom práce je vytváranie bezpečného priestoru pre:

Majka transparent

sebapoznávanie, porozumenie, hľadanie a nachádzanie, prijatie a zdieľanie

Majka transparent

témy rodičovstva, partnerstva, intimity a vlastnej individuality

Majka transparent

podporu v období významných životných zmien

Majka transparent

posilňovanie vnútornej stability jednotlivca aj rodinného systému a vzájomných vzťahov

Prístup

Holistický- celostný prístup k človeku 

Humanistický- na človeka orientovaný prístup 

Prístup zameraný na neurobiologický, sociálny a emocionálny vývin 

Majka transparent

Inými slovami- ľudský. Za každých okolností. „La Vita“ znamená v preklade „život“.

Poslaním centra je s úctou aj s nadhľadom, veselo i vážne nazrieť na otázky, ktoré Vám život pokladá.

Je to priestor hovoriť o náročných témach v odbornej a zároveň ľudskej atmosfére.