Centrum La Vita

Čo ponúkam

Pre rodiny

 • Posilňovanie rodičovských zručností a vzťahová výchova
 • Komplexné služby v oblasti terapie rodín
 • Poradenstvo pri dojčení
 • Poradenstvo pri nosení bábätka
 • Práca s párom (partnerstvo, rodičovstvo, intimita a vedomý dotyk, pár v konflikte)
 • Sprevádzanie rodín v rozvodovom a porozvodovom období
 • Krízová intervencia rodín
 • Prednášky a workshopy

Pre jednotlivcov

 • Sprevádzanie dospelých zložitými životnými situáciami
 • Sprevádzanie detí zložitými životnými situáciami
 • Krízová intervencia
 • Sprevádzanie žien po strate bábätka (spontánny potrat, umelé prerušenie tehotenstva, úmrtie bábätka)
 • Rozvoj sebapoznania – kto som a prečo tu som
 • Budovanie vnútornej sily, stability a slobody
 • Sebaúcta, sebaláska, sebahodnota, sebaprijatie
 • Prednášky a workshopy

Pre firmy a organizácie

 • Krízová intervencia
 • Koučing a poradenstvo
 • Prednášky a workshopy
 • Regionálny klub koučov Trnava

Darčekové poukazy

Darujte stretnutie svojmu blízkemu, dáme Vám krásnu poukážku, ktorú mu môžete venovať.