Centrum La Vita

Kto som

Bc. Mária Čičková
Terapie, koučing, poradenstvo

Centrom môjho profesijného života je práca so vzťahmi. Venujem sa individuálnej práci s dospelými, s deťmi aj s celým rodinným systémom, koučingu a terapeutickému sprevádzaniu detí aj dospelých.

Zameriavam sa hlavne na rozvoj porozumenia sebe aj svetu (u detí aj dospelých klientov), uvoľnenie prirodzeného (ohromného!) potenciálu v každom z nás, rast vnútornej slobody a podporu psychickej stability a odolnosti. Vo svojej práci využívam rôzne terapeutické prístupy, koučing, princípy mindfulness, senzorickej integrácie a focusing- prácu s telom v terapii.

Pracujem pod pravidelnou supervíziou.

Mojím vstupom do sveta starostlivosti o človeka sa stalo poradenstvo pri dojčení, ktoré ako certifikovaná poradkyňa robím s veľkou láskou od roku 2011. Vďaka práci s rodinami som sa dostala k štúdiu psychológie. Od toho času som v srdci niesla sen o centre, ktoré bude poskytovať starostlivosť rodinám (a aj každému jednotlivcovi vrámci rodiny) od ich úplného vzniku. O svoj sen som sa starala a nikdy z neho nespustila oči. A dnes je realitou.

V skratke

Žena s vášňou k životu, ktorá robí prácu, ktorú miluje a ktorej verí.
Vážim si láskavosť, jasnosť, zmysel a vzťahy, ktoré „voňajú“ bezpečím a blízkosťou.
Vraj odvážna, vnímavá a nekonvenčná (posúďte sami 😊 ).
Mojou pracovnou srdcovkou sú témy partnerstva, rodičovstva, intimity.
Osobné heslo znie: Think outside the box!

Vzdelanie & certifikácie v oblastiach

 • Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu
 • Terapia hrou a filiálna terapia
 • Dieťa a rodina v rozvode
 • Arteterapia- komplexný 3 ročný výcvik
 • Základy terapeutickej komunity a skupinovej psychoterapie
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 • Sandplaying- komplexný kurz- využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii
 • Famillienbrett- rodinná doska
 • Práca s párom v konflikte
 • Senzorická integrácia v školskom prostredí
 • Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy: zdieľanie múdrosti 12 krokov AA
 • Kurz poradenstva pri dojčení (2011, 2019)
 • Pokročilé kurzy poradenstva pri dojčení (priebežne)
 • Kurz poradenstva ergonomického nosenia detí
 • Krízová intervencia
 • Kurz krízovej intervencie v prípadoch emocionálneho a psych. násilia
 • Krízová intervencia v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti
 • Reziliencia- podpora psychickej odolnosti detí a dospelých
 • Komplexná trauma a jej vplyv na vývin
 • Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou
 • A Masterclass for Healers- Dr. Gabor Maté o traume a závislostiach
 • Poruchy osobnosti
 • STOB- Kognitívne behaviorálny prístup v práci s ľuďmi s nadváhou a obezitou
 • Etikoterapia
 • Komplexný výcvik v koučingu
 • Koučovacie zručnosti pre manažérov- I., II., III.
 • Konflikt manažment
 • Komunikácia negatívnych udalostí vo firme
 • HR marketing
 • Pohovorujte Ynak- behaviorálny výberový pohovor

Pro Bono aktivity

 • OZ Rozum a Cit
 • OZ Mamila
 • OZ Rodinná rozprávka
 • Abstinentský klub Kysuca
 • Teach for Slovakia

Ďalšie aktivity

 • Inštitút zdravej intimity
 • Reginálny klub koučov Trnava